Seneste nyt‎ > ‎

De har støttet projektet:

Firma / Foreninger:
1.  Nørgaard Radio
2.  Løgstrup 
      Pensionistforening
3.  Andelskassen, Viborg
4.  Tømrermester 
      Niels Lange
5.   Dagli'Brugsen
6.   Sparekassen i Skals
7.   Løgstrup Bageri
8.   Løgstrup Savværk
9.   Elektro Experten
10. Haircut by TrineP
11. Løgstrup Auto
12. Løgstrup Dækcenter
       v/Erik Bille
13. Textra
14. Tømrermester
       Jimmie Larsson


STØT vore sponsorer, de støtter os !!!!!!!!!!
Private:
Anne Grethe & Knud Nielsen
Grethe & Ole Kristensen
Gerda Lykke Jensen
Finn Fricke
Karen Bruun
Henning Vestergaard
Eli Mikkelsen
Jens Hjulmann
Torbjørn Nielsen
Birgit og Peter Nielsen
Bodil & Bent Kvisgaard
Helle & Ole Nielsen
Lisbeth & Jens
Peter N Tipsmark
Eva & Egon
Jens Vestergaard
Robert Vestrup
Bente Strand
Mette Bonne & Allan J
Gert Bech
Anne Marie Jeppesen
Ulla Smed
Mads Skov
Tommy Jørgensen
Pia Mølgård
ukendt dame ved     
         bagagerumsmarked
Jørgen Villadsen
Niels Jørgen Iversen
Ketty & Poul Erik Blåberg
Jenny Laursen
Per Klit
Jens Gosvig
Faml. Kolk
Gårddal & Drejer
Morten Ås Mortensen
Svend Vedel
Esther Grud
Bent Andersen
Anne Mette Kudsk
Knud Larsen
Hans Jørgensen
Jess Villadsen
Anita Strandbygaard
Jakob Albertsen
Faml. Kyed
Ib Hansen
Christina Stilling
Signe Jensen
Gudrun & Ivan
John Poulsen
Erling Laursen
Birgitte Laursen
Peter Andersen
Tage Mølgaard
Erling B Haagh
Knud Randal
Lone Frejo
Lene & Ivan Høeg
Jytte & Jørgen Kristensen
Kirsten Tougaard
Helle & Michael Hvass
Lotte Kalstrup & Henrik                    -------------------Christensen
Gitte Frølund
Ingrid Machenhauer

Inga Nielsen

Harry Sørensen

Grethe & Per Sørensen

Dora Dalgas Jacobsen

Jacob Mikkelsen

Lissi & Ole Jensen

Jørn Thorne

MK & JO Dalsgaard

Mariane & Anker B Jensen
Ebba & Folmer Blåberg
Maria Østergaard
Susanne Skindhøj
Egon Skindhøj
Caroline R Østergaard
Britta & Jørgen Juhl
Per Rabes Nielsen
Lars Bonnerup

Jonna Riis & Theis Petersen
Søren Jønsson
E & B Andersen
Simone Ø Pedersen
Skovledet 1
Mette Skall

AG & H Lyngsø
Olga Tougaard
I & B Visgaard
Signe Christensen

Ellen & Bent Lauridsen
Margrethe & Erik Bjerregaard
Osvald Andersen
Søren Klausen
Mette & Preben

 

 

Karina Riis Frederiksen

Christian Hagelskjær

Else Berg

H & J Bang

Jytte Colin

Hanne Laigaard

Else & Henning Bak

Niels P Kvieholm

Rita Pedersen

Bjarke Rødbro

Majbritt & Tom Christensen

Allan Christensen

John Johansen

Peter Jensen

Rie Dalsgaard

Gerda Fjeldsø

Per Stoholm Christensen

Inger Skovborg

Birgit Pedersen

Henning Fruergaard

Bente & Jan Aaldering

Poul Jørgensen

Keld Jacobsen

Margit Skak Pedersen

Finn Andersen

L+T Jacobsen

Jesper Ulsøe

Per Søren Gertsen

Gert Brøndum Andersen

Kim Gaardsdal

Kai Østergaard

Gitte Jørgensen

Børge Nielsen

Susie & Rasmus

Michael Thorup Hansen

Karen & Henning

Anker Nielsen

Kim Albrektsen

Mette Hyldahl

Liv Schmeltz

Jonna & Esper

Preben Meldgaard

Tine Lodbjerg Nielsen

Claus Børsting Jeppesen

Ole Vangsgaard

Anna Marie & Oluf

Margrethe Jacobsen

Heidi Skovsgaard

Jan Dalsgaard

Kaj Mortensen

Svend & Birgitte

Ulla Dittfeld

Henriette & Dines

Inge Sand

Glintborg

Michael Didriksen
Faml. Vester
Faml. Kirkegaard
Ritha Almind
Rene & Lotte Knudsen
Johnny Urth
Inger & Per
Ruth Margit Christensen
M. Weber
Aase Mortensen
Rikke & Thomas

Gerda & Villy Thorsager

Lis & Poul Møller

Kurt T Nielsen

Kai Drejer

Hanne & Mogens Kallestrup

Mette Bjørnlund

Karin Kramer

Tove & Villy Thorsager

Tove Vessman & Ove Krog

 Lone & Peter

Rikke & Flemming Jacobsen
Bent Aldahl
Birgit Andersen
Magnus Pedersen
Jette Jørgensen
Grethe Kristensen
Stinne & Søren
Elna Dahl
Johs Kristensen

Margrethe Christensen
Niels S Andersen
Jonna & Frans Christensen
Gert Skals
Verner & Pernille Johansen
Kenneth Navntoft
Jette Jensen
Rita & Jørn Toldstrup

Inger & Hans Thorsager

Mette Lange
Kirsten & Hans

Inger Nørgaard Nielsen

 
 
Comments