Indsamling 2013

De har støttet :
Jørgen Andersen
Henriette & Dines
Birgitte Laursen
Erling Laursen
Anne Grethe Nielsen
Finn Fricke
Lisbeth & Jens
Winni & Sven Jensen
Kirsten Hørup
Julie & Peter Tipsmark
Peter Jensen
Jakob C Mikkelsen
Jenny & Ejsing Lauersen
Lene & Ivan Høeg
Helle & Anders P Kyed
Pia Lange
Peter Andersen
Familien Vester
Hanne & Frits Kastbjerg
Hanne & Mogens Kallestrup
Hans Fjeldsø
Mette Lange
M & T Jørgensen
Henning Lyngsø
Inger Skovborg
Heide Skovsgaard
Erik Bjerregaard
Lene & John Johansen
Else & Henning Bak
Henning Risgaard
Kirsten Gaarsdal & Sv. Drejer 
Gerda & Villy Thorsager
Lene & N.J. Iversen
Tove Mølgaard
Hanne & Søren Petersen
Jette & Ole Jensen
Kirsten Tougaard
Harry Sørensen
Lilly Lyngsø
Bjarne Visgaard
Kirsten & Per Christensen
Inger Lise Øster &
                 Gert Christensen
Ritha Almind
Mette Skall
De har støttet :
Hans Jørgensen
Ib & Margit Jørgensen
Elna Dahl
Johanne Roslev
Birgit H Pedersen
Jesper Pedersen
Helle Vestrup
Jens Hjulmann
Inger & Laurits Børsting
Kirsten Jensen
Lillian & Peder Sørensen
Christine Mejdal Stilling
Nørremark & Hansen
Axel Svendsen
Familien Kolk
Benny Damgaard
Verner Lund
Olga Tougaard
Ellen & Bent Lauritsen
Mette Knudsen
Magnus Pedersen
Ole Kristensen
Egon & Eva
Liv Schmeltz
Ib Hansen
Gudrun & Ivan
Gerda Jensen
Helle & Ole Nielsen
Ingelise & Mads Skov
Jørgen Weber
Edna Gardshodn

Lisbeth & Gert Skals
Kai Østergaard
H & J Bang
Grethe Nielsen
Gert Brøndum &
                    Petra Andersen
Solveig Christensen
Margrethe Kristensen
Johannes Kristensen
Stinne & Søren
Inge & Gert Beck
Laila & Troels Jakobsen
Lilli B Sørensen
Henry Sørensen

De har støttet ;
Tømrermester John Hørup
Grundejerforeningen
                Bollerhøjvej
Løgstrup Auto


Karen & Per Sørensen
Tove & Verner Jørgensen
Inger Nørgaard
Anonym giver
Tove Thorsager
Jonna & Esper
Jytte kristensen
Birgit Andersen
MK & JO Dalsgaard
Ejvind Navntoft
Kurt Tindbæk
Jørn Albertsen
Gudrun Eriksen
Anna Marie Sørensen
Mona & Ole
Fægteborgbakken 10
Bent Laursen
Jane & Børge Nielsen
EM & O Villumsen
Henning Fruergaard
Anita Strandbygaard
Comments