Cykeltur til Boller

Ca 20 cyklister stod klar ved madpakkehuset onsdag den 17. til Borgerforeningens aftencykeltur til Boller

Vejret var fantastisk, sol og næsten ingen vind, mere perfekt bliver det ikke.

Første stop på turen var hos Lene og Søren Mølgaard i Romlund.

Søren fortalte om gården og familien tilbage i tiden, Bedstefaderen var sognefoged i Romlund.

Videre ad Mølledalsvej, vi gjorde stop ved skydebanen, et hyggelig sted i kanten af skoven.

Derefter til Boller Krat, hvor der er mulighed for at gå en tur ind over heden til et vandhul nær ved Fiskbæk Å. Her ar altid adgang for offentligheden!!

Vi skulle finde et sted at nyde den madbragte kaffe, og Ole havde lavet aftale med Anders Lyngsø, Anders ejer Vesbæk Centeret. Bl. a. kunne han berette at mange af fundamentstenene i kampstenhuset stammen fra den gamle kirke i Borris som blev flyttet til Sparkær for næsten 100 år siden.

Nede ved åen vil der i efteråret opstå et vådområde som den I Kølsen enge!!

Stort tak til Ole for arrangementet.

Comments