Løgstrup Borgerforening

Løgstrup Borgerforening

Borgerforeningen blev stiftet  den 8. januar i 1917. Det er foreningens formål at varetage borgernes interesser i almindelighed (se Vedtægter). Gennem årene er mange af foreningens arrangementer gentaget år efter år. Borgerforeningens nuværende bestyrelse forsøger stadig at fastholde nogle af de gamle traditioner - aktiviteter som samler byens borgere generelt. Samtidig er det vigtigt, at foreningen hele tiden har fokus på den tid vi lever i, hvilket har fået foreningen til at tænke i nye kommunikationsformer.

Borgerforeningen har i 2010 besluttet at arbejde for en meget aktiv hjemmeside, at skabe et interaktivt mødested for alle borgere i Løgstrup, således at fælles identitet og sammenhold kan fastholdes i en by, som udvikler sig stærkt. Byen har i dag ca. 1878 borgere og med de nye boligområder, vil indbyggertallet øges gennem de kommende år. Byen er dermed en af Ny Viborg Kommunes store byer. Byen som tidligere var en lille stationsby, hvor man hurtigt kunne komme i kontakt med hinanden, er i dag en by med vokseværk, øget tilgang til skole og institutioner og heldigvis også med nye virksomheder, som finder byen attraktiv.

Udover forskellige sociale arrangementer arbejder foreningen til stadighed med mere lokalsamfunds-relaterede emner bl.a. betaler Borgerforeningen hvert år et beløb til vedligeholdelse af Løgstrup Aktivitetspark, har repræsentanter i Løgstruphallens Repræsentantskab, er medlem af en gruppe der udvikling den gamle bane til en natursti, Himmerlandsstien.

Det er bestyrelsens håb, at Hjemmesiden www.8831borger.dk vil inspirere Løgstrups borgere til at komme med nye ideer til samvær og fællesskab i vores lokalområde.

Bliv medlem:
Er du endnu ikke medlem af Løgstrup Borgerforening, kan du indbetale medlemskontingent på konto 5980-5000342, opgiv venligst navn og adresse, eller på MobilePay nr. 55239
Kontingent par kr. 200, enlig kr. 100 Firmaer kr. 200